ข่าวรับสมัครงาน

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคลากรของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (ครั้งที่ 4/2565) 20 ธันวาคม 2565 1086
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสายสนับสนุน) (ครั้งที่ 6/2565) 15 ธันวาคม 2565 1469
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สังกัดศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 14 ธันวาคม 2565 1166
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคลากรสังกัดโรงเรียนสาธิตฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา (ครั้งที่ 4/2565) 13 ธันวาคม 2565 1157
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงาน ในโครงการแพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์ครบวงจรฯ (ระยะเวลาจ้าง เดือนมกราคม ๒๕๖๖) 02 ธันวาคม 2565 1029
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรของโรงเรียนสาธิตฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา (ครั้งที่ 4/2565) 30 พฤศจิกายน 2565 1083
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงาน ในโครงการแพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์ครบวงจรฯ (ระยะเวลาจ้าง เดือนมกราคม ๒๕๖๖)  29 พฤศจิกายน 2565 1057
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสายสนับสนุน) (ครั้งที่ 6/2565) 25 พฤศจิกายน 2565 2044
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคลากรของโรงเรียนสาธิตฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (ครั้งที่ 3/2565) 23 พฤศจิกายน 2565 1195
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานในโครงการแพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์ครบวงจรสําหรับ ผลิตภัณฑ์ชุมชนแบบยั่งยืน (ระยะเวลาจ้าง เดือนมกราคม 2566) 22 พฤศจิกายน 2565 1148