ข่าวรับสมัครงาน

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้ ครั้งที่ 2/2566 23 กุมภาพันธ์ 2566 1235
ประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสายสนับสนุน) (ครั้งที่ 1/2566) 15 กุมภาพันธ์ 2566 1393
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้ (ครั้งที่ 1/2566) 15 กุมภาพันธ์ 2566 1109
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสายสนับสนุน) (ครั้งที่ 1/2566) 03 กุมภาพันธ์ 2566 1536
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้ (ครั้งที่ 1/2566) 03 กุมภาพันธ์ 2566 1198
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้ ครั้งที่ 1/2566 17 มกราคม 2566 1702
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสายสนับสนุน) (ครั้งที่ 1/2566) 17 มกราคม 2566 1810
ประกาศผลการสอบลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บ่มเพาะธุรกิจ 29 ธันวาคม 2565 1122
ประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสายสนับสนุน) (ครั้งที่ 6/2565) 29 ธันวาคม 2565 1435
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บ่มเพาะธุรกิจ สังกัดศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 23 ธันวาคม 2565 1093