Accessibility Tools

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 2

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 2

                    ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ประกาศเรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ลงวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งได้ดำเนินการรับสมัคร คัดเลือก ประกาศผลฯ ไปเรียบร้อยแล้วนั้น ยังมีบางตำแหน่งในพื้นที่ทั้ง 35 ตำบล ที่ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก
                    ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จึงประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 2 รวมจำนวนทั้งสิ้น 171 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
                    ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และสมัครผ่านทางช่องทางออนไลน์ ได้ที่ www.jobmcru.com ระบบเปิดรับสมัคร 15 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป และจะปิดรับสมัครวันที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 16.30 น.

รายละเอียด
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Mcru 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

 
 

  ที่มา : งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ/โครงการสหกิจศึกษา