Accessibility Tools

ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งช่างฝีมือทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ครั้งที่ 2/2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
ตำแหน่งช่างฝีมือทั่วไป  จำนวน 1 อัตรา
ครั้งที่ 2/2566
     

              ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งช่างฝีมือทั่วไป (ครั้งที่ 2/2566) จำนวน 1 อัตรา  ประจำงานพัฒนากายภาพและและความปลอดภัย กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ดังนี้

รายละเอียด

 
 

  ที่มา : งานบริหารบุคคล