ประชาสัมพันธ์การผ่อนผันทหาร ประจำปี 2564

                    นักศึกษาที่ต้องการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปี 2564 สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มและยื่นคำร้องได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มกราคม 2564 เท่านั้น

                    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณ รัตติกาล จุลแสน โทร 0-3272-0536-9 ต่อ 1702

 

เอกสารการผ่อนผันทหารประจำปีการศึกษา 2564

  

  ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา