Accessibility Tools

สำนักศิลปะและวัฒนธรรมเปิดรับสมัครนักดนตรีวงลูกทุ่งโปงลาง (รับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปี)

            สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เปิดรับสมัครนักดนตรีวงลูกทุ่งโปงลาง เปิดรับนักศึกษาทุกชั้นปี ทั้งชาย-หญิง ที่มีใจรักในเสียงดนตรีและเสียงเพลง มาร่วมเป็นทีมเดียวกัน และเป็นนักดนตรีของมหาวิทยาลัย แสดงครั้งแรกในงานวันลอยกระทง ประจำปี 2566 นี้
            #เล่นไม่เป็นเดี๋ยวสอนให้ แค่มีใจมาก็พอ!!!

            ✅รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ - 5 พฤศจิกายน 2566

            ✅อบรมและฝึกซ้อม ระหว่างวันที่ 6-24 พฤศจิกายน 2566 โดยครูผู้เชี่ยวชาญ

            ✅ สถานที่รับสมัคร ห้องสำนักงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ในวัน-เวลาราชการ

            ✅สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม/โทรสมัคร 032-720532 หรือ 062-8699465 อ.จา

   

 

  ที่มา : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม