Accessibility Tools

สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญชวนอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัย เข้าร่วม”อบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น”

          สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญชวนอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัย เข้าร่วม”อบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น”
          🗓️ | ในวันศุกร์ ที่ 9 มิถุนายน 2566  ⏰ เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
          ☎️ | สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 032-720536 ต่อ 1610


 

  ลงทะเบียนร่วมอบรม

 

  ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ