มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงขอเชิญร่วมงาน MCRU CANNABIS FAIR และกิจกรรมเสวนา หัวข้อ “ใช้กัญชาอย่างเข้าใจ ปลอดภัยต่อสุขภาพ”

             มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงขอเชิญร่วมงาน MCRU CANNABIS FAIR วันพุธที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมรัตนพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พบกับบูธสินค้าและผลิตภัณฑ์จากกัญชา และกิจกรรมเสวนา หัวข้อ “ใช้กัญชาอย่างเข้าใจ ปลอดภัยต่อสุขภาพ” ประเด็นเสวนา สถานการณ์กัญชา กัญชง ในจังหวัดราชบุรี การเตรียมความพร้อมภาคประชาชนเพื่อใช้กัญชาอย่างเข้าใจ ปลอดภัยต่อสุขภาพ

             สามารถลงทะเบียน ได้ที่ : แบบฟอร์มลงทะเบียน

  รายละเอียด

 

  ที่มา : งานบประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร