คณะครุศาสตร์ขอเชิญครู และบุคลากรทางการศึกษาผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมโครงการอบรม (อบรมออนไลน์) นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในยุคฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)

             ด้วยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้จัดโครงการอบรม (อบรมออนไลน์) นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในยุคฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) จึงขอเรียนเชิญ ครู และ บุคลากรทางการศึกษาผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนผ่าน qr code เพื่อลงทะเบียนรับวุฒิบัตร และ สแกน qr code เข้ากลุ่มไลน์เพื่อรับลิงค์อบรมและติดตามข่าวสารการอบรม

  รายละเอียด

 

  ที่มา : คณะครุศาสตร์