Accessibility Tools

ร่างเอกสารประกวดราคา

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนสําหรับอาคาร 15 และอาคารสถาบันวิชาการวิจัยและภูมิปัญญาไทย จํานวน 4 รายการ 08 มีนาคม 2566 1819
ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพ จํานวน 14 รายการ 08 มีนาคม 2566 2249
ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอลโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จํานวน 1 งาน (ครั้งที่ 2) 02 มีนาคม 2566 2245
ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดและบันทึกค่าไฟฟ้ากำลังชนิด 3 เฟส 4 สาย จำนวน 3 เครื่อง 24 กุมภาพันธ์ 2566 2290
ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบห้องประชุมร่มฉัตร 23 กุมภาพันธ์ 2566 2239
ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการทดลองเครื่องกําเนิดไฟฟ้าพลังงานน้ําพร้อมซอฟแวร์แสดงผลแบบเรียลไทม์ จํานวน 1 ชุด 20 กุมภาพันธ์ 2566 2242
ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องสำนักงานบริหารและห้องควบคุมกล้องวงจรปิด 14 กุมภาพันธ์ 2566 2518
ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอลโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จํานวน 1 งาน 10 กุมภาพันธ์ 2566 2115
ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อชุดเครื่องดนตรีสากล (วงสตริง) 06 กุมภาพันธ์ 2566 2196
ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโดมและสนามบาสเกตบอลโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จำนวน 1 งาน 31 มกราคม 2566 2129