ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษาที่ร่วมส่งผลงานภาพวาดและผ่านการคัดเลือกภาพวาดพฤกษศาสตร์ The Margaret Flockton Award 2021

                  ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ณรงค์ศักดิ์ สุกแก้วมณี ประธานสาขาวิชาศิลปศึกษาและนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ที่ร่วมส่งผลงานภาพวาดและผ่านการคัดเลือกแสดงผลงาน ภาพวาดพฤกษศาสตร์ The Margaret Flockton Award 2021 , Royal Botanic Garden Sydney โดยผลงานครั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงส่ง 13 ผลงาน และผ่านเข้ารอบสุดท้าย 5 ผลงาน ในจำนวน 42 ผลงานที่ดีที่สุดในปีนี้จากทั้งหมด 102 ผลงาน 79 ศิลปิน 25 ประเทศทั่วโลก
                  ผศ.ณรงค์ศักดิ์ สุกแก้วมณี เปิดเผยความในใจว่ากับผลงานครั้งนี้เป็นโจทย์การทำงานในวิชาชีพของตัวเองว่าเราเคยไประดับสากลมาบ้างแล้ว ได้เห็น เรียนรู้ แต่เราสามารถถ่ายทอด ทำให้นักศึกษาเราไปได้หรือเปล่า ???? ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าท้าทายอย่างมาก (ถ้าเก่งจริงต้องทำให้ได้ ) ซึ่งมันยากมากๆเพราะต้องเลือกชนิดพืชให้ดี ให้แปลก ใครเห็นก็สะดุด ระยะเวลาต้องคอยเป็นโคชวางแผนคุมเกมส์ของแต่ละคน พยายามรักษามาตฐานให้ดีในระดับสากล คุณภาพงานเพราะจะเป็นตัวบอกมาตราฐานงานยิ่งส่งไปในนาม Thailand การส่งงานต่างประเทศที่มีกฎเกณฑ์เป็นตัวกำหนดและมาตราฐานสากล ภาระงานตัวเองที่ต้องแบ่งเวลามาทำ แถมอุปกรณ์ เทคโนโลยีหายากไปอีกแถมมีอุปสรรค์อื่นๆ แต่ผ่านไปได้อย่างดี

ผลงานของอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษาที่ร่วมส่งเข้าประกวด
  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร