Accessibility Tools

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 3)

                   มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 3) สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 12 พ.ค - 8 มิ.ย 2564


รายละเอียด
  สมัครเรียนออนไลน์

 

  ที่มา : สำนักส่งเสริมวิชาการเเละงานทะเบียน