สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดทำเอกสารเผยแพร่ในรูปแบบ E-Book เรื่อง การติดตั้ง Windows 10 สำหรับผู้ใช้งาน

                   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้ ในรูปแบบ E-Book เรื่อง คู่มือการติดตั้งวินโดว์ 10 เพียงสแกนคิวอาร์โค้ดแล้วทำตามขั้นตอนในคู่มือ หรือหากมีปัญหาสามารถสอบถามได้ที่ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 1 โทรศัพท์ 032-720536-9 ต่อ 1200


  คู่มือการติดตั้ง วินโดว์ 10  ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ