Accessibility Tools

เปิดจองหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สำหรับนักศึกษาใหม่ที่จะเข้าปี 1 ปีการศึกษา 2564

                   เปิดจองหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สำหรับนักศึกษาใหม่ที่จะเข้าปี 1 ปีการศึกษา 2564 โดยสามารถจองหอพักผ่านช่องทางออนไลน์ ได้ที่ลิงค์ด้านล่าง เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว ให้ติดต่อชำระเงินผ่านช่องแชทของเพจ Facebook หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จึงจะถือว่าการจองหอพักเสร็จสิ้นสมบูรณ์

                   หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มี 3 ประเภท (4 ราคา)
                   1. หอแบบห้องน้ำรวม 2,400 บาท/คน/เทอม
                   2. หอแบบห้องน้ำในตัว 3,800 บาท/คน/เทอม
                   3. หอคุรุวัฒนา (ห้องน้ำในตัว)
                      3.1 พัดลม ราคา 8,400 บาท/คน/เทอม
                      3.2 แอร์ ราคา 13,400 บาท/คน/เทอม

 
  จองหอพักของมหาวิทยาลัยแบบออนไลน์
  ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Facebook : หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
  สำนักงานหอพัก 032-720536-9 ต่อ 2300  ที่มา : งานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง