ขอเชิญ ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วม กิจกรรม และพิธีเปิดิการแข่งขัน กีฬาสัมพันธ์ภายใน ดอกคูนเกมส์ ครั้งที่ 51

                    ขอเชิญ ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วม กิจกรรม และพิธีเปิดิการแข่งขัน กีฬาสัมพันธ์ภายใน ดอกคูนเกมส์ ครั้งที่ 51 ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2563
                    พิธีเปิด ในวันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  ตารางการแข่งขัน


 

  ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา