ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ได้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม Thailand New Gen Inventors Award 2021

                    นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งสองทีมด้วยนะครับ ได้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม Thailand New Gen Inventors Award 2021 (I-New Gen Award 2021) ระดับอุดมศึกษา ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องนำผลงานเข้าร่วมจัดเเสดงนิทรรศการ ใน "งานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2564" ระหว่างวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2564 ณ Event Hall 102 - 104 ศูนย์นิทรรศการเเละการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯรายชื่อทีมที่ผ่านเข้ารอบจำนวน 29 ทีม


 

  ที่มา : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี