ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมประเพณีทำบุญกลางบ้าน ประจำปี 2563

                   ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมประเพณีทำบุญกลางบ้าน ประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2563 เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณหน้าอาคารบัณฑิตวิทยาลัย (อาคาร 6)

 

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร