Accessibility Tools

ขอเชิญชวนนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมชมนิทรรศการข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี เรื่องเขางูแหล่งโบราณคดีของราชบุรี พุทธศตวรรษที่ 11-13

                    สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทำโครงการส่งเสริมใช้ฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดราชบุรี เพื่อส่งเสริมเข้าใช้ฐานข้อมูล e-chayaratchaphuri ขอเชิญชวนนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย
                    ๑. นิทรรศการข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี เรื่องเขางูแหล่งโบราณคดีของราชบุรี พุทธศตวรรษที่ ๑๑-๑๓ (พ.ศ.๑๒๐๐-พ.ศ.๑๔๐๐) ณ บริเวณชั้น ๑ อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ - ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ ซึ่งมีกิจกรรมร่วมสนุกตอบคำถามลุ้นรับของรางวัล และประกาศผลผู้ได้รับรางวัลในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓
                    ๒. กิจกรรมแนะนำวิธีการเข้าใช้และสืบค้นฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดราชบุรี (e-chayaratchaphuri) ณ บริเวณชั้น ๕ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

  ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ