Accessibility Tools

กำหนดการงานพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2560-2561-2562

                งานพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2560-2561-2562 ในปีนี้จัดขึ้นที่หอประชุมสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

                🎓 ปีนี้ พระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีฯ เสด็จพระดำเนินแทนประองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตร
                ศูนย์ประชาสัมพันธ์ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง

   

 

  ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา