สำนักศิลปะและวัฒนธรรมจัดงานลานวัฒนธรรม ครั้งที่ 1 “สืบศิลป์ กินขนม ชมผ้า พาเพลง”

ประกาศสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
งานลานวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑ “สืบศิลป์ กินขนม ชมผ้า พาเพลง”  
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
จัดขึ้นในวันพุธที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ลานวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
 

                 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จึงกําหนดจัดงานลานวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑ “สืบศิลป์กินขนม ชมผ้า พาเพลง” ในวันพุธที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ในการจัดงานครั้งนี้ได้มีกิจกรรมการแข่งขันประกวด คือ ๑) การแข่งขันประกวดส้มตํา “ตําลีลา พาแซ่บ” และ ๒) การแข่งขันประกวดร้องเพลง “ร้องเพื่อแม่แพ้บ่ได้”  จึงขอประกาศรายละเอียดและรางวัลการแข่งขัน ดังนี้

รายละเอียด
กำหนดการ

 

  ที่มา : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม