Accessibility Tools

วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยเปิดรับสมัครนักศึกษา "ปริญญาในค่ายมวย" หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขามวยไทยศึกษา

          วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยเปิดรับสมัครนักศึกษา "ปริญญาในค่ายมวย" หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขามวยไทยศึกษา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ - 20 มิถุนายน 2565 

   

 

  ที่มา : วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย