Accessibility Tools

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยที่ได้รับรางวัลการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่น กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47 (ศรีสะเกษเกมส์)

                   การแข่งกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47 (ศรีสะเกษเกมส์) วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ส่งนักศึกษาเป็นตัวแทนของจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมการแข่งขัน มวยสากลสมัครเล่น และได้คว้าเหรียญรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทั้งหมด 2 รุ่น ได้แก่นายธีรวัตน์ ชูจันอัด และนายทรงวุฒิ แจ้งเศษ และขอแสดงความยินดีกับ นายทัตดนัย เริกชัย นักศึกษาสาขาวิชามวยไทยศึกษาและพลศึกษา ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ที่ได้รับเหรียญทองกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47และนักชกยอดเยี่ยมชาย

   

 

  ที่มา : วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย