สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำหนังสือน่าอ่าน EP. 10 เรื่อง "คู่มือติวเข้มเพื่อมุ่งสู่สายงานราชการ"

          สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ทำการคัดเลือกหนังสือน่าอ่าน 7 เล่ม ในหัวข้อบรรณารักษ์แนะนำหนังสือน่าอ่าน EP. 10 เรื่อง "คู่มือติวเข้มเพื่อมุ่งสู่สายงานราชการ"   มีรายชื่อหนังสือดังต่อไปนี้

          1. : แนวข้อสอบ ก.พ. 1-3 พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ฉบับ จำลองสนามสอบจริง รายละเอียด
          2. แนวข้อสอบเข้ารับราชการ ก.พ. ภาค ก วิชาภาษาอังกฤษ  รายละเอียด
          3. ติวเข้มสอบ ก.พ. ระดับ 3 ปริญญาตรี  รายละเอียด
          4. แนวข้อสอบปีล่าสุด สอบความสามารถทั่วไป ก.พ. ระดับ 3 (ภาค ก.)  รายละเอียด
          5. ผ่าโจทย์ข้อสอบ ก.พ. 3 ภาค ก  รายละเอียด
          6. รวมแนวข้อสอบ ก.พ. (ภาค ก.) ฉบับสอบผ่านจริง  รายละเอียด
          7. คู่มือ + แนวข้อสอบ ก.พ.ระดับ 1-2 ฉบับทันสมัยใหม่ล่าสุด  รายละเอียด
        
          สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ คลิกที่ https://matrix.mcru.ac.th
          ☎️ ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ: งานยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 1 โทร. 032-720536 ต่อ 1602
          🏢 หรือติดต่อโดยตรงได้ที่บรรณรักษ์ ประจำเคาเตอร์บริการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการฯ (ห้องสมุด)
          ☎️ ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการสืบค้นหนังสือ: งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 2 โทร. 032-720536 ต่อ 1605
          🏢 หรือติดต่อโดยตรงได้ที่บรรณรักษ์ ประจำชั้น 2 อาคารสำนักวิทยบริการฯ (ห้องสมุด)

  ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ