Accessibility Tools

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอประชาสัมพันธ์ดรรชนีวารสาร "ประจำเดือน กันยายน 2564"

                    สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอประชาสัมพันธ์ ดรรชนีวารสาร "ประจำเดือน กันยายน 2564" เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ ให้สามารถรับทราบรายชื่อดรรชนีวารสาร และขอใช้บริการได้ ดังรายละเอียดด้านล่าง หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 032-720536 ต่อ 1601

  รายละเอียด

 

 
  ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ