สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประชาสัมพันธ์รายชื่อหนังสือใหม่ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564

                    ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษาเลือกอ่านหนังสือใหม่ที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้นำมาให้บริการ โดยเข้าไปดูรายชื่อหนังสือใหม่ได้ที่ http://matrix.mcru.ac.th หรือ รายชื่อหนังสือใหม่ ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564

 
 

  ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ