สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดให้ดาวน์โหลดและอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ฟรี

                     สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดให้ดาวน์โหลดและอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ฟรี! คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้ที่มีความสนใจสามารถดาวน์โหลดและอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามช่องทางต่างๆ ดังนี้

                     1. สแกน QR-Code ในภาพนี้
                     2. กดเข้า Link : https://sites.google.com/mcru.ac.th/e-bookfree-mcru
                     3. เข้าเว็บไซต์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ http://arit.mcru.ac.th/ เลือกเมนู "สืบค้นสารสนเทศ" จากนั้นเลือกหัวข้อ "สืบค้นข้อมูลห้องสมุด" และเลือกIcon "Free E-book"
  

 
  ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ