สำนักวิทยบริการฯ (ห้องสมุด) จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้ ในรูปแบบ E-Book การสร้างห้องเรียนออนไลน์ ด้วยแอปพลิเคชั่น Microsoft Teams

                      สำนักวิทยบริการฯ (ห้องสมุด) จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้ ในรูปแบบ E-Book การสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วยแอปพลิเคชั่น Microsoft Teams เพียงท่านสแกนคิวอาร์โค้ดแล้วทำตามขั้นตอนในคู่มือ หากมีปัญหาสามารถสอบถามโทรศัพท์ 032-720536-9 ต่อ 1600 หรือ สำนักวิทยบริการ(ห้องสมุด) http://arit.mcru.ac.th/ebooks/   ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ