ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ รับรางวัลคุณธรรมอวอร์ด 2564 ประภทบุคคล ด้านคุณธรรมจิตสาธารณะ

                มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงขอแสดงความยินดีกับนายฤทธิ์ชัย อำพรรณแดง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ รับรางวัลคุณธรรมอวอร์ด 2564 ประภทบุคคล ด้านคุณธรรมจิตสาธารณะ มอบรางวัลโดยนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

   

 

  ที่มา : คณะครุศาสตร์