Accessibility Tools

ข่าวกิจกรรมมหาวิทยาลัย

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
บรรยากาศการเลือกตั้งล่วงหน้า กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจากคณาจารย์ประจำ(แทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ) 28 สิงหาคม 2563 621
มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจับมือโรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดลและภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนโมเดลจอมบึงต้นแบบเมืองแห่งสุขภาพการเกษตรและการท่องเที่ยว 28 สิงหาคม 2563 635
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดโครงการทศวรรษโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ธรรมสัญจร เพื่อศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ ครั้งที่ 9 จังหวัดราชบุรี 27 สิงหาคม 2563 759
กสศ.ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ติดตามโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่น 1 27 สิงหาคม 2563 588
มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจับมือภาคประชาสังคมเปิดเวทีส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในการขับเคลื่อนการจัดนำนวัตกรรมไปใช้เพื่อพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก 26 สิงหาคม 2563 583
มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจับมือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขับเคลื่อนโครงการพี่เลี้ยงจัดการทรัพยสินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 25 สิงหาคม 2563 627
พิธีการมอบทุนการศึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย(คสม.) ประจำปีการศึกษา 2562 21 สิงหาคม 2563 616
มรภ.หมู่บ้านจอมบึงเปิดเสวนาแลกเปลี่ยนแนวทางการใช้กิจกรรมเดินวิ่ง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมสุขภาวะและ การท่องเที่ยวเชิงกีฬาฯ 18 สิงหาคม 2563 715
มรภ.หมู่บ้านจอมบึงดึงเครือข่ายครูแนะแนวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อบรมพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตอบโจทย์เตรียมพร้อมการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 13 สิงหาคม 2563 594
เปิดเวทีเสวนารับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดการศึกษา เพื่อตอบโจทย์การศึกษาของชาติ 11 สิงหาคม 2563 907