Accessibility Tools

ข่าวกิจกรรมมหาวิทยาลัย

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย(คสม.) ประชุมหารือการจัดทุนการศึกษาและเตรียมจัดงานประเพณีปีนเขาเข้าถ้ำ จอมพล ครั้งที่ 11 15 มิถุนายน 2563 748
คณะทำงานจอมบึงมาราธอนเตรียมเดินหน้างานวิ่ง ใช้วิกฤติสถานการณ์โควิด 19 ให้เป็นโอกาสยกระดับสนามจอมบึงมาราธอนสู่มาตรฐานโลก ด้านกกท.ทดลองนำร่องสาธิตวิ่งเทรลและวิ่งบนถนนสนามจอมบึง 18-19 กรกฎาคมนี้ 09 มิถุนายน 2563 678
มรภ.หมู่บ้านจอมบึงมอบวุฒิบัตรนักศึกษาแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยครูกว่างซี 06 มิถุนายน 2563 758
มรภ.หมู่บ้านจอมบึงรวมใจปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 โครงการอาคารสีเขียว เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 06 มิถุนายน 2563 731
มรภ.หมู่บ้านจอมบึงเดินหน้ายกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ เตรียมยกมหาวิทยาลัย ลงพื้นที่ตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่นฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก สร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 02 มิถุนายน 2563 671
มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจับมือเกษตรและสหกรณ์จังหวัด KICK OFFเปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม AIC ราชบุรี พร้อม 77 จังหวัด ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ เตรียมพลิกโฉมเกษตรยุค 4.0 เข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรรม 01 มิถุนายน 2563 690
โครงการจัดการเรียนรู้แบบประสม หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป GE (การจัดการเรียนรู้แบบเผชิญหน้าในห้องเรียน การประชุมทางไกลผ่านระบบ Internet และการเรียนเสริมแบบ Online)ในสถานการณโควิด 19 28 พฤษภาคม 2563 848
มรภ.หมู่บ้านจอมบึงปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมบุคคลจ้างเหมา โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 รอบที่ 2 26 พฤษภาคม 2563 684
มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจับมือสมเดชฟาร์มลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ พัฒนาศักยภาพนักศึกษาตอบโจทย์สถานประกอบการ 22 พฤษภาคม 2563 658
มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจับมือเกษตรและสหกรณ์ราชบุรีและภาคีเครือข่าย เตรียมผลักดันเปิดศูนย์ AICระดับจังหวัด ตอบโจทย์การพัฒนาเกษตรสมัยใหม่ Kick off 22 พฤษภาคม 2563 5218