ข่าวกิจกรรมมหาวิทยาลัย

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
สำนักศิลปะและวัฒนธรรมจัดงานอนุรักษ์สืบสานประเพณีไทย วันสงกรานต์สานใจ ประจำปี 2566 20 เมษายน 2566 94
พิธีเปิดธนาคารชันโรงบ้านคา ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบสร้างอาชีพ ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพื้นที่ 19 เมษายน 2566 86
ประชุมคณะครูเพื่อเตรียมปฐมนิเทศนักเรียนและจัดวอร์คแรลลี่กับผู้ปกครองสานความสัมพันธ์ที่ดีกับโรงเรียนฯ 19 เมษายน 2566 85
พิธีทำบุญอาคารพัสดุและยานพาหนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 12 เมษายน 2566 114
ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2566 12 เมษายน 2566 108
คณะผู้บริหารร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปรับเทศกาลสงกรานต์ 12 เมษายน 2566 110
การประชุมเพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของหลักสูตร ก่อนส่งเข้าระบบ CHE-CO 12 เมษายน 2566 96
กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2566 10 เมษายน 2566 132
กิจกรรมสานสัมพันธ์เครือข่ายการเรียนรู้ครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 10 เมษายน 2566 159
การประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 4/2566 10 เมษายน 2566 121