ข่าวกิจกรรมมหาวิทยาลัย

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการจัดงานโครงการจอมบึงมาราธอน 29 พฤศจิกายน 2565 115
สถาบันวิจัยและพัฒนาโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาข้อเสนอและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยที่ส่งผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ชาติ 27 พฤศจิกายน 2565 142
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 8/2565 27 พฤศจิกายน 2565 126
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และคณะ เข้าร่วมการประชุมการจัดกิจกรรมวันมวยไทย ประจำปี 2566 27 พฤศจิกายน 2565 139
การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 11 /2565 25 พฤศจิกายน 2565 130
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5/2565 25 พฤศจิกายน 2565 121
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมกับสโมสรโรตารีราชบุรีและเครือข่ายจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต 24 พฤศจิกายน 2565 156
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาร่วมกับเครือข่ายภาคเอกชน ลงนามความร่วมมือยกระดับพัฒนาและสร้างโอกาสทางการศึกษามวยไทย 24 พฤศจิกายน 2565 117
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สาขาวิชาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง คว้ารางวัลระดับนานาชาติ ณ ประเทศสิงคโปร์ 22 พฤศจิกายน 2565 122
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมกับกรมศิลปากรและภาคีเครือข่ายเสวนาศึกษา พร้อมสำรวจมณฑปโบราณสถานวัดเขาช่องพรานสมัยอยุธยา เตรียมบูรณะพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ต่อยอดโครงการU2Tตอบโจทย์ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 22 พฤศจิกายน 2565 142