Accessibility Tools

ข่าวกิจกรรมมหาวิทยาลัย

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีมอบชุดวงโยธวาทิต และเครื่องแต่งกายให้กับโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 29 กุมภาพันธ์ 2567 157
ขอแสดงความยินดีกับทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงที่ได้รับรางวัล ชนะเลิศระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ในการประกวดโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด ประจำปี 2567 23 กุมภาพันธ์ 2567 182
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงและหัวหน้าส่วนราชการร่วมในพิธี และอัญเชิญไฟพระฤกษ์พระราชทาน เพื่อไปจุดในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 “ราชบุรีเกมส์” 23 กุมภาพันธ์ 2567 197
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 "ราชบุรีเกมส์"และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 6 "เมืองโอ่งเกมส์" พ.ศ.2567 21 กุมภาพันธ์ 2567 180
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ ร่วมกับสมาคมสืบสานอนุรักษ์มวยไทยโลกจัดทำหลักสูตรโครงการพิเศษมวยไทยในความสัมพันธ์ไทยจีน นำร่องนักมวยและนักศึกษาจีน เรียนหลักสูตรมวยไทยศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 17 กุมภาพันธ์ 2567 218
ประชุมพัฒนาหลักสูตรเชื่อมโยง ระหว่างสถาบันทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 17 กุมภาพันธ์ 2567 183
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรประจำมหาวิทยาลัย และถวายราชสดุดีเนื่องในวันราชภัฏ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานนาม “ราชภัฏ” 17 กุมภาพันธ์ 2567 200
โครงการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA version 4.0 17 กุมภาพันธ์ 2567 209
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมงานวันมวยไทย โชว์19 ปีจอมบึงยืนหนึ่ง หนุนเสริม Soft Power ด้านมวยไทยสู่สากล 12 กุมภาพันธ์ 2567 205
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธาน เปิดกิจกรรมผู้บริหารมหาวิทยาลัยพบสื่อมวลชนจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2567 08 กุมภาพันธ์ 2567 184