Accessibility Tools

ข่าวกิจกรรมมหาวิทยาลัย

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการสำหรับหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 28 สิงหาคม 2566 112
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 4/2566 28 สิงหาคม 2566 100
สภามหาวิทยาลัยมอบโล่ประกาศเกียรติคุณอาจารย์ต้นแบบที่จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 25 สิงหาคม 2566 113
ทีม อว.ส่วนหน้าประจำจังหวัดราชบุรีนำเสนอผลงาน แผนโครงการพัฒนาศักยภาพจังหวัด ด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568-2570 (ววน.) 17 สิงหาคม 2566 118
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดการปฐมนิเทศบัณฑิตพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563-2564 17 สิงหาคม 2566 166
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเข้าร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023) 16 สิงหาคม 2566 121
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดงานลานวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เรียนรู้ท้องถิ่น สืบศิลป์ชาติพันธ์ 10 สิงหาคม 2566 139
การปฐมนิเทศนักศึกษาภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566 07 สิงหาคม 2566 271
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสู้ความสำเร็จ (สำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน) 04 สิงหาคม 2566 282
การประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 3/2566 และการแสดงวิสัยทัศน์ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 04 สิงหาคม 2566 268