ข่าวกิจกรรมมหาวิทยาลัย

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขยายเวลาการรับสมัครหรือเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลังไม่มีผู้สมัครและเสนอชื่อ 22 ธันวาคม 2565 107
ประชุมเครือข่ายชุมชนเตรียมความพร้อมการจัดงานสสส.จอมบึงมาราธอน 2566 (ครั้งที่ 36) 22 ธันวาคม 2565 85
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสารณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาให้ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน และมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง 20 ธันวาคม 2565 99
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดพิธีเจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 19 ธันวาคม 2565 81
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ Metaverse Education Community ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกับบริษัท บล็อกเชน เวิร์คกิ้ง กรุ๊บ (ไทยแลนด์) จำกัด, บริษัท ไอแอมคอนซัลติ้ง จำกัด, บริษัท เจเสนเจอร์ จำกัด, บริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊บ จำกัด และ 16 ธันวาคม 2565 90
การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่10/2565 14 ธันวาคม 2565 91
พิธีมอบรางวัลสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2565 14 ธันวาคม 2565 76
ประชุมการติดตามผลสัมฤทธิ์ประเด็นการป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ กรรมาธิการวุฒิสภา 14 ธันวาคม 2565 77
นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศคล้องโค-สะบัดแส้งานปศุสัตว์เกษตรกําแพงแสน 14 ธันวาคม 2565 83
การประชุมคณะกรรมการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ(UBI) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 14 ธันวาคม 2565 73