ข่าวกิจกรรมมหาวิทยาลัย

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนจอมบึงมาราธอน ครั้งที่ 2/2566 10 พฤษภาคม 2566 1001
การประชุมคณะกรรมการการวางแผนและขับเคลื่อนโครงการจอมบึงมาราธอน ครั้งที่ 3/2566 10 พฤษภาคม 2566 1007
พิธีเปิดงานเกษตรแฟร์จอมบึง MCRU ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 08 พฤษภาคม 2566 2493
โครงการพัฒนาคุณภาพผลงานทางวิชาการด้านผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม 08 พฤษภาคม 2566 1014
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดกิจกรรมเปิดลานประชาธิปไตยรณรงค์เลือกตั้ง ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยเชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.เลือกคนดีเข้าไปทำหน้าที่ 08 พฤษภาคม 2566 1017
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมุ่บ้านจอมบึงจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ ACTIVE LEARNING ที่สัมพันธ์กับสื่อeDLTV 08 พฤษภาคม 2566 380
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมเครือข่ายจัดกิจกรรม Amazing กระเจี๊ยบแดงจากวัชพืชพื้นถิ่นเพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์เมนูอาหารชุมชน สร้างมูลค่าเพิ่มสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรที่ยั่งยืน 01 พฤษภาคม 2566 387
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมเครือข่ายบริการวิชาการ ยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสพฐ. โรงเรียน ตชด. และโรงเรียนกองทุนการศึกษา 01 พฤษภาคม 2566 380
นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษารับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขัน ICDL Digital Challenge 2021 ระดับนานาชาติ 01 พฤษภาคม 2566 375
ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 4/2566 01 พฤษภาคม 2566 378