Accessibility Tools

ข่าวกิจกรรมมหาวิทยาลัย

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2566 พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับมหาวิทยาลัยและคณะทำงานในโอกาสที่ได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2566 27 ตุลาคม 2566 234
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย จัดพิธีถวายราชสดุดีวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ 27 ตุลาคม 2566 197
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2566 27 ตุลาคม 2566 202
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ หารือเจ้าคณะจังหวัดราชบุรีเพื่อทำความร่วมมือโครงการพัฒนาการศึกษาราชบุรี 25 ตุลาคม 2566 214
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี หารือเรื่องสมัชชาการศึกษาจังหวัดในการพัฒนาการศึกษาราชบุรีและการขับเคลื่อนอว.ส่วนหน้าราชบุรี เพื่อการพัฒนาจังหวัดราชบุรี รวมถึงการจัดงานสสส.จอมบึงมาราธอนครั้งที่ 37 ในปี 2567 25 ตุลาคม 2566 211
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 7/2566 25 ตุลาคม 2566 189
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม ร่วมกับข้าราชการทุกภาคส่วนในอำเภอจอมบึง 25 ตุลาคม 2566 178
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาศิลปศึกษา นำเสนอผลงานระดับนานาชาติ โดยผลงานได้ผ่านการคัดเลือกแสดงงาน Young Botanical Artist Competition exhibition 25 ตุลาคม 2566 191
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคม 20 ตุลาคม 2566 233
คณะกรรมร่วมตัดสินการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ครบรอบ 70 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 20 ตุลาคม 2566 230