ข่าวกิจกรรมมหาวิทยาลัย

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบหลักสูตรบนฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome-Based Education : OBE) สู่มาตรฐานสากลด้วยเกณฑ์ AUN - QA รุ่นที่ 1 29 พฤษภาคม 2566 966
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ ขยายผลสู่เกษตรเขาชะงุ้มตอบโจทย์พื้นที่เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 28 พฤษภาคม 2566 969
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับเหรียญรางวัลในกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 28 พฤษภาคม 2566 968
ศูนย์สหกิจศึกษาปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา( CWIE +EEC) เตรียมส่งนักศึกษารุ่นแรกฝึกสหกิจศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 28 พฤษภาคม 2566 971
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 2/2566 28 พฤษภาคม 2566 963
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงพร้อมนายอำเภอจอมบึง และหัวหน้าสวนรุกขชาติถ้ำจอมพลร่วมศึกษาสำรวจฟื้นฟูพัฒนาถ้ำจอมพล 26 พฤษภาคม 2566 970
การประชุมประชุมคณะกรรมการคุรุศึกษา (วาระพิเศษ) 26 พฤษภาคม 2566 971
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงพบปะและประชุมคณะอาจารย์ผู้บริหารและอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 25 พฤษภาคม 2566 963
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 24 พฤษภาคม 2566 980
การประชุมพิจารณาประเมินประวัติ ผลงาน และจัดการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้มีสิทธิ์ได้รับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 22 พฤษภาคม 2566 988