ข่าวกิจกรรมมหาวิทยาลัย

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 1/2566 21 มกราคม 2566 32
กีฬาโรงเรียนสาธิตอนุบาลทานตะวันสัมพันธ์ ประจำปี 2566 21 มกราคม 2566 36
การประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 1/2566 19 มกราคม 2566 38
ประชุมการนำเสนอความคิดเห็นการขับเคลื่อนจัดตั้งสมัชชาการศึกษาจังหวัดราชบุรี 19 มกราคม 2566 37
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย(กบ.) ครั้งที่ 1/2566 17 มกราคม 2566 41
บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง พัฒนาสมรรถนะการใช้เครื่องมือและวัดผลการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สำหรับอาจารย์ใหม่ 17 มกราคม 2566 42
ภาพกิจกรรมงาน สสส. จอมบึงมาราธอน ครั้งที่ 36 16 มกราคม 2566 74
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดงานสสส.จอมบึงมาราธอน ครั้งที่ 36 พร้อมจัดพิธีแห่ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 16 มกราคม 2566 53
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมมือกับส่วนราชการจังหวัด ได้แก่ สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี, พาณิชย์จังหวัดราชบุรี, อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี, เกษตรจังหวัดราชบุรี และพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกผลิตภัณฑ์เข้าสู่แพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์ฯ 12 มกราคม 2566 61
ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 1/2566 07 มกราคม 2566 67