Accessibility Tools

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชามวยไทยศึกษาและพลศึกษา ที่ชนะการแข่งขันและสามารถเข้ารอบ 8 คนสุดท้าย ในศึกมวยไทยรากหญ้าสู่สากล ณ จังหวัดพัทลุง จัดขึ้นโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย

     มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอแสดงความยินดีกับ สิริชัย ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงหรือ นายสิริชัย สุทธินา และเด็ดเดี่ยว ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง หรือนายทัดดนัย เริกชัย นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชามวยไทยศึกษาและพลศึกษา ที่ชนะการแข่งขันและสามารถเข้ารอบ 8 คนสุดท้าย ทั้งสองรุ่น ในศึกมวยไทยรากหญ้าสู่สากล ณ จังหวัดพัทลุง จัดขึ้นโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร