ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเข้าร่วมโครงงานสหกิจศึกษาระดับเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง 29 กันยายน 2563 584
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย ได้รับรางวัลชมเชยระดับอุดมศึกษาการประกวดผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด 22 กันยายน 2563 557
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ป้องกันการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ ในระดับ ทภ.1 กตัญญูคลับ ประจำ 2563 15 กันยายน 2563 527
นักศึกษาป.เอก การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนำเสนอร่างดุษฎีนิพนธ์ หัวข้อ รูปแบบการจัดการเทคโนโลยีโดยใช้แอพพลิเคชั่นในการจัดการงานวิ่งภายใต้สถานการณ์การใช้ชีวิตวิถีใหม่ 10 กันยายน 2563 747
นักศึกษามวยไทย มรภ.หมู่บ้านจอมบึงสร้างชื่อคว้ารองชนะเลิศเก็บคะแนนชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4 FMSCT THAILAND SUPERCROSS 2020 10 กันยายน 2563 601
นักศึกษาครูรัก(ษ์)ถิ่นเข้าค่ายโครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2563 20 กรกฎาคม 2563 486
นักศึกษาป.เอกการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนำเสนอร่างดุษฎีนิพนธ์คนแรกของรุ่น หัวข้อการใช้นวัตกรรมพัฒนาพืชเศรษฐกิจตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่น 01 พฤษภาคม 2563 613