Accessibility Tools

ข่าวกิจกรรมมหาวิทยาลัย

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
มรภ.หมู่บ้านจอมบึงเปิดเสวนาแลกเปลี่ยนแนวทางการใช้กิจกรรมเดินวิ่ง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมสุขภาวะและ การท่องเที่ยวเชิงกีฬาฯ 18 สิงหาคม 2563 781
มรภ.หมู่บ้านจอมบึงดึงเครือข่ายครูแนะแนวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อบรมพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตอบโจทย์เตรียมพร้อมการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 13 สิงหาคม 2563 664
เปิดเวทีเสวนารับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดการศึกษา เพื่อตอบโจทย์การศึกษาของชาติ 11 สิงหาคม 2563 993
มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 29 กรกฎาคม 2563 657
นายกสภามหาวิทยาลัยสัญจรพบปะผู้บริหารและอาจารย์คณะวิทยาการจัดการและบัณฑิตวิทยาลัย ติดตามความคิบหน้าการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 24 กรกฎาคม 2563 714
สภามหาวิทยาลัยมรภ.หมู่บ้านจอมบึงมอบโล่ประกาศเกียรติคุณอาจารยผู้จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ดีเด่นประจำปีการศึกษา 2562 24 กรกฎาคม 2563 824
วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี จัดโครงการการเฝ้าระวังภัยเด็กและเยาวชนจากการละเมิดออนไลน์โดยความร่วมมือของพหุภาคีจังหวัดราชบุรี 16 กรกฎาคม 2563 689
มรภ.หมู่บ้านจอมบึงประชุมเตรียมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 16 กรกฎาคม 2563 663
คณะผู้บริหารมรภ.หมู่บ้านจอมบึงร่วมบันทึกเทปถวายพระพร 16 กรกฎาคม 2563 649
เสวนามาตรฐานใหม่การวิ่งบนถนน ในสถานการณ์โควิด19 13 กรกฎาคม 2563 651