Accessibility Tools

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงรับมอบทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม ต่อยอดสร้างอาชีพให้กับนักศึกษา

         วันที่ 2 กรกฎาคม 2567 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมพิธีรับมอบทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม ครั้งที่ 15 จากนายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ผู้บริหารบริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) จำนวน 500,000 บาท พร้อมร่วมเสวนา Mini Talk สร้างแรงบันดาลใจ โครงการเงินทุนเพื่อความยั่งยืนให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ในการสร้างงาน สร้างอาชีพ ณ Pruksa Academy ชั้น 4 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก กรุงเทพฯ
 
  ที่มา : งานสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร