Accessibility Tools

กีฬาสีสัมพันธ์ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566

      ผศ.ดร.เชิดชัย ธุระแพง รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดกีฬาสีสัมพันธ์ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2567 ณ โรงยิมพลศึกษา 1 มีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน วอลเลย์บอล แชร์บอล ฟุตซอล และตะกร้อ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์และนักศึกษาภาคพิเศษ
 
 
  ที่มา : งานสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร