Accessibility Tools

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาศึกษาดูงานและเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์การจัดการแข่งขันงานวิ่งจอมบึงมารารอน

        วันที่ 18 เมษายน 2567 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงให้การต้อนรับรศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และคณะในโอกาสศึกษาดูงานและเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การจัดการแข่งขันงานวิ่งจอมบึงมารารอน ณ ห้องประชุมฉัตรฟ้า อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ โดยมีคณะผู้บริหาร และคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการจอมบึงมาราธอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ประเด็นต่างๆในการจัดการแข่งขันงานวิ่งจอมบึงมารารอนในการนี้ทางคณะศึกษาดูงานได้เยี่ยมชมนิทรรศการ 70 มหาวิทยาลัย และนิทรรศการงานวิ่งจอมบึงมาราธอน ณ ห้องนิทรรศการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมอีกด้วย
 
  ที่มา : งานสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร