Accessibility Tools

อบรมการใช้งานระบบรายงานผลการแข่งขัน กีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 6 เมืองโอ่งเกมส์

        วันที่ 17 เมษายน 2567 ผศ.ดร.นพดล อ่ำดี รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเปิดการอบรมการใช้งานระบบรายงานผลการแข่งขัน (สนามการแข่งขัน) ณ ห้องประชุมร่มฉัตร อาคารสำนักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรและนักศึกษาในการรายงานผลการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 6 เมืองโอ่งเกมส์ โดยมีทีมวิทยากรจากการกีฬาแห่งประเทศไทย กกท.อบรมให้ความรู้และระบบการใช้งานการรายงานผลการแข่งขันในแต่ละสนาม ซึ่งจังหวัดราชบุรีเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 6 เมืองโอ่งเกมส์ ระหว่างวันที่ 19 – 26 เมษายน 2567 โดยมีการแข่งขันกีฬา 14 ชนิดกีฬา และ 1 กีฬาสาธิต
 
  ที่มา : งานสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร