Accessibility Tools

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดพิธีเปิดสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัย

        เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดพิธีเปิดสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัย โดยผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีในการเปิดสนามฟุตบอลอย่างเป็นทางการ ซึ่งนางบุญยิ่ง นิติกาญจนา  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี นายภัทร เชวงวรกุล ปลัดอาวุโสอำเภอจอมบึง นายสมบูรณ์ เทพสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลจอมบึง ผศ.ดร.โสภณ พวงสุวรรณ  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย นายเรืองชัย เนตรปฐมพร ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมในพิธี และนายธนวัชร นิติกาญจนา ประธานสโมสรฟุตบอลราชบุรีเอฟซีร่วมพิธีและนำทีมฟุตบอลชุดใหญ่ ร่วมการแข่งขันกับทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง หรือราชาวานรนัดเปิดสนาม ซึ่งก่อนพิธีเปิดการแข่งขันได้จัดการเต้นแอโรบิค เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย ซึ่งมีทีมคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา เครือข่าย  ส่วนราชการ ชุมชน และนายธนวัชร นิติกาญจนา ประธานสโมสรฟุตบอลราชบุรีเอฟซี ได้นำทีมนักฟุตบอลร่วมเต้นแอโรบิค และในพิธีเปิดผศ.ดร.ชัชวาล แอร่มหล้า นายกสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม และมีการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษ ระหว่างสโมสรราชบุรี FC (ชุดใหญ่) และทีม VIP MCRU มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กับ เครือข่ายราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก ในครั้งนี้ด้วย
 
  ที่มา : งานสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร