Accessibility Tools

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีมอบเหรียญการแข่งขันกีฬาลีลาศรอบชิงชนะเลิศ ประเภท Standard Junior II การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 "ราชบุรีเกมส์”

        วันที่ 22 มีนาคม 2567 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีมอบเหรียญการแข่งขันกีฬาลีลาศรอบชิงชนะเลิศ ประเภท Standard Junior II การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 "ราชบุรีเกมส์” ณ หอประชุมรัตนพฤกษ์ ซึ่งในการแข่งขันลีลาศประเภท Standard Junior II นักกีฬาจากกรุงเทพฯคว้า ทั้ง 3 เหรียญ เหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง ส่วนประเภท Standard Junior I เหรียญทองได้แก่ กรุงเทพฯ เหรียญเงิน ศรีษะเกษ และเหรียญทองแดง ระยอง
 
  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร