Accessibility Tools

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงและคณะร่วมพิธีเปิดศูนย์สื่อมวลชน (Press Center) และศูนย์คอมมานด์ ประมวลการสรุปผลการแข่งขันกีฬาเยาวชาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 "ราชบุรีเกมส์"

        วันที่ 20 มีนาคม 2567 ผศ.อรรถพล อุสายพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงและคณะร่วมพิธีเปิดศูนย์สื่อมวลชน (Press Center) และศูนย์คอมมานด์ ประมวลการสรุปผลการแข่งขันกีฬาเยาวชาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 " ราชบุรีเกมส์ " โดยดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย กล่าวต้อนรับสื่อมวลชน และนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานพิธีเปิดศูนย์สื่อมวลชน (Press Center) นางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการเปิดศูนย์สื่อมวลชน (Press Center) ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการและสื่อมวลชนร่วมพิธีและเยี่ยมชม  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (เมืองราชบุรี) ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี
 
  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร