Accessibility Tools

คณะทำงานจัดพิธีบวงสรวงการจัดแสดงแสงสีเสียงเอาฤกษ์เอาชัยเพื่อความเป็นสิริมงคล

                    วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 ผศ.เบญจา ลิขิตยิ่งวรา ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ผศ.รพีพรรณ กองตูม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงพร้อมคณะอาจารย์ บุคลากร คณะทำงานและนักแสดงร่วมพิธีบวงสรวงการจัดแสดงแสง สี เสียง งานประเพณีปีนเขาเที่ยวถ้ำจอมพล ครั้งที่ 11 ประจำปี 2563 ณ บริเวณเวทีการแสดง ข้างสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เพื่อความเป็นสิริมงคลและเอาฤกษ์เอาชัยในการจัดงาน ซึ่งจะมีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ ในวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป โดยมีการแสดงเปิดงาน ชุด “เภรีก้องหล้า เทพเทวาแซ่ซ้อง ถวายไท้ ปกป้อง เกียรติล้ำแดนสยาม” และการแสดงแสงสีเสียง ชุด “จอมบึงเมืองทอง งามล้ำเรืองรองใต้ร่มพระบารมี”

                    สำหรับการจัดงานประเพณีปีนเขาเที่ยวถ้ำจอมพล ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย(คสม.) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เทศบาลตำบลจอมบึง เทศบาลนครจอมพลและหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 22 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เพื่อจัดหาทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีความประพฤติดีและขาดแคลนทุนทรัพย์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวถ้ำจอมพลซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดราชบุรีและอำเภอจอมบึง และสร้างความสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนและประชาชน ซึ่งภายในงานมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าราคาถูก มหกรรมดนตรี และสวนสนุกตลอดงาน