Accessibility Tools

พิธีแห่ถ้วยพระราชทานการแข่งขันชกมวยไทย โครงการต้นกล้ามวยไทย ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยพระราชทานฯ เนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

          วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ผศ.ดร.เชิดชัย ธุระแพง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีแห่ถ้วยพระราชทานการแข่งขันชกมวยไทย โครงการต้นกล้ามวยไทย ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ณ บริเวณหน้าอาคารอำนวยการ พร้อมถวายราชสักการะและอัญเชิญถ้วยพระราชทานจากหน้าแท่นพระบรมฉายาลักษณ์ขึ้นแท่นประจำรถแห่ โดยรศ.ดร.สำราญ สุขแสวง คณบดีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย พร้อมคณะ อาจารย์ บุคลากรวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยและนักศึกษาร่วมในพิธี และร่วมขบวนแห่ถ้วยพระราชทานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงไปตามถนนเขตเทศบาลตำบลจอมบึง  โดยมีทีมนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา ร่วมปั่นจักรยานในขบวนแห่ถ้วยพระราชทานเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงาน โครงการต้นกล้ามวยไทย ครั้งที่ 2 โดยมีการแข่งขันทักษะมวยไทย การร่ายรำไหว้ครูมวยไทย การแสดงการต่อสู้ด้วยทักษะมวยไทย และคีตะมวยไทยของเยาวชนจากโรงเรียนต่างๆ ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา ในวันที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 09.00- 16.30 น. ณ หอประชุมรัตนพฤกษ์   และการแข่งขันชกมวยไทยชิงถ้วยพระราชทานในรุ่นต่างๆ เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป ณ เวทีมวยชั่วคราวหน้าอาคารบัณฑิตวิทยาลัย และมีการถ่ายทอดสดทางเพจ facebook มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

    
  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร