Accessibility Tools

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธาน เปิดกิจกรรมผู้บริหารมหาวิทยาลัยพบสื่อมวลชนจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2567

          วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานเปิดกิจกรรมผู้บริหารมหาวิทยาลัยพบสื่อมวลชนจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2567 โดยมีอาจารย์ดร.อดิศักดิ์ แสงส่องฟ้า ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสานสนเทศและคณะผู้บริหารร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง(เมืองราชบุรี) เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผลงาน กิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับสื่อมวลชน ซึ่งในการนำเสนอข้อมูลได้ชี้แจงกิจกรรมงานในโอกาสครบรอบ 70 ปีการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วันที่ 1 มีนาคม 2567 เรื่องการจัดงานสสส.จอมบึงมาราธอน ครั้งที่ 37 ครั้งที่ผ่านมา กิจกรรมความร่วมมือกับวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วปอ.และเครือข่ายกับโครงการ จอมบึงวปอ.วิ่ง ว่าย ปั่นอะคาเดมี่ การจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมูบ้านจอมบึงวิจัย และกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมงานวันมวยไทย "มหัศจรรย์ วันมวยไทย ดังไกลสู่ชาวโลก" Amazing MuayThai World Festival 2024 ซึ่งนายเศรษฐา  ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมคณะได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการ 19 ปีจอมบึงยืนหนึ่ง หนุนเสริม Soft Power ด้านมวยไทย   ณ อุทยานราชภักดิ์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และมีคณะอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
          ในการนี้ยังได้มีการแถลงข่าวการจัดงานและโครงการต้นกล้ามวยไทยครั้งที่ 2 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปะมวยไทยมรดกของชาติไทย โดย รศ.ดร.สำราญ สุขแสวง คณบดีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย นายทัศนา แช่มสะอาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมการแถลงข่าวในครั้งนี้


    
  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร