Accessibility Tools

ขอแสดงความยินดีกับทัพนักกีฬาของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 “นนทรีเกมส์”

          ขอแสดงความยินดีกับทัพนักกีฬาของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และขอขอบพระคุณนักกีฬาและทีมโค๊ชทุกท่านที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทุกประเภท ซึ่งผลการแข่งขันมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงทำได้ 2 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองเเดง จบลำดับที่ 42 ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 “นนทรีเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ 109 สถาบัน
          #นันางสาวธนพร ไชยแก้ว สาขาวิชา มวยไทยศึกษาและพลศึกษา นักกีฬามวยไทยสมัครเล่น รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญเงิน
          #นางสาวนภัสสร โสมพันธุ์ นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา ชั้นปีที่ 3 คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงินในการแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทหญิงเดี่ยว
          #นางสาวนภสร จุ้ยเย็น นักศึกษาสาขาวิชาพละศึกษา ชั้นปี 3 คว้าเหรียญทองแดง กีฬาเปตองประเภท Shooting หญิง

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร