Accessibility Tools

ประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรีลงพื้นที่ดูความพร้อมศูนย์ Press Center การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 "ราชบุรีเกมส์" และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 6 "เมืองโอ่งเกมส์" พ.ศ.2567

          วันที่ 31 มกราคม 2567 อาจารย์ ดร.อดิศักดิ์ แสงส่องฟ้า ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง นายพูนชัย คทาวัชรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีพร้อมคณะให้การต้อนรับนางฐิรัตทียา สุภาชัย ประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี พร้อมเจ้าเหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงดูพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง(ในเมือง) ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยจังหวัดราชบุรีได้กำหนดให้เป็นศูนย์ Press Center การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 "ราชบุรีเกมส์" พ.ศ. 2567 และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 6 "เมืองโอ่งเกมส์" พ.ศ. 2567 โดยมี และเยี่ยมชมสถานที่สำหรับศูนย์ Press Center ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งนี้ ประกอบด้วยสถานที่สำหรับจัดพิธีเปิดศูนย์ Press Center สถานที่สำหรับบริการสื่อมวลชน ศูนย์แถลงข่าว ห้องประชุม ระบบอินเทอร์เน็ต และอื่นๆในการอำนวยความสะดวกสำหรับสื่อมวลชนและแขกผู้มาเยือน โดยทางมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงมีความพร้อมด้านต่างๆ โดยเฉพาะที่จอดรถ ห้องน้ำ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งมีการปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม และทางมหาวิทยาลัยยังมีสถานที่เป็นคลินิกการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก พร้อมเปิดให้บริการสำหรับสื่อมวลชน และนักกีฬาประชาชนผู้สนใจได้มาใช้บริการ นวดเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้ออ่อนล้าจากการที่ได้ทำงานหรือมาร่วมแข่งขันกีฬาในจังหวัดราชบุรีในครั้งนี้ด้วย


    
  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร